test

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Štiřínská stodola s.r.o., se sídlem Kamenice, Štiřín, Želivecká 707, IČ 08647305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322602 svobodně a dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to e-mailové adresy za následujících podmínek.

Správce bude tento osobní údaj zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení správce (newsletterů), zejména zasílání nabídek a informačních e-mailů o službách nabízených správcem, a dalších reklamních, marketingových či obchodních sdělení správce. Osobní údaj bude uložen a zpracováván po dobu 5 let. Osobní údaj není poskytován žádnému příjemci.

Byl/a jsem seznámen s Informacemi o zpracování a ochraně svých osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: http://www.stirinskastodola.cz/informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju

Byl/a jsem poučen/a, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. V zápatí každého obchodního sdělení naleznu políčko ODHLÁŠENÍ Z NEWSLETTERU. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Write us

Fileds with * are mandatory

Our partners